Duboka

Bikarbonati (HCO3-) 976 mg/l

Hlor (Cl-) 14.6 mg/l

Kalcijum (Ca++) 236.0 mg/l

Kalijum (K+) 5.3 mg/l

Kiselost (pH) 6.47 mg/l

Magnezijum (Mg++) 18.2 mg/l

Natrijum (Na+) 58.2 mg/l

Sumpor (SO4--) 12.4 mg/l

Suvi ostatak (TDS) 830.8 mg/l

Zemlja poreka: Srbija
Mesto izvora: Neresnica
Duboka

Analiza:
04.07.2006. Ispitivanje izvšeno u labaratoriji "Knjaz Miloš" Arenđelovac br.lab. 5-233

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (1)]

Close


  • Dusan Dimitrijevic

    Datum: 17.08.2013.

    Goru vodu u zivotu nisam video niti pio do sada. Bljak... Worst water ever.