Zlo iz slavine

Preko 180 hiljada štetnih materija kvari vodu.

Na zemaljskoj kugli je 1,38 milijardi kubnih metara vode u toku. Od toga samo 0,3 procenata predstavlja vodu za piće. Hemijska industrija Evrope proizvodi više od 180 000 supstanci koje u dodiru sa "eliksirom života" - vodu za piće čine - otrovnom.

- Problem nije u sadašnjim dnevnim posledicama po osnove našeg života - vodu koju pijemo i tlo na kojem živimo, već u tome da se dejstvo ovih štetnih materija na vodu u budućnosti:
ne zna
kaže Rene Hiršel, šef istraživačke grupe nemačkog "Društva za energetiku i informacionu medicinu" iz Švebiš Gminda.

Ima li to veze sa izvorima vode u Srbiji?

Izvor: www.srpskavoda.com
Datum objavljivanja vesti: 30.10.2006.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close